تبلیغات


کارشناس مسائل خاورمیانه : ایران مهمترین حلقه تعاملات در جاده ابریشم است

کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: ایران با توجه به شرایط فعلی و رویکردی که برای تولیدات داخلی ایجاد شده می تواند به عنوان مهمترین حلقه تعاملات در جاده ابریشم ایفای نقش کند.

حسن هانی زاده در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهمیت جاده ابریشم اظهار داشت: مسیر طبیعی جاده ابریشم، کاملا تاریخی و راهبردی است و تغییر این مسیر می تواند فضای تعاملات منطقه ای بین چین، کشورهای منطقه و ایران را مخدوش و کمرنک کند.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع