تبلیغات


استاد دانشگاه و کارشناس مسائل شبه قاره : ایران از جاده ابریشم برای ترانزیت کالا استفاده کند

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل شبه قاره گفت: ایران می تواند از جاده ابریشم به لحاظ یک ظرفیت دراختیار، به عنوان فرصتی برای صادرات و ترانزیت کالا استفاده کند.

نوذر شفیعی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهمیت جاده ابریشم و راهکارهای بهره مندی ایران از مزیت های این مسیر اظهار داشت: این که چین، مبتکر و سرمایه گذار جاده ابریشم است، این مساله به طور بالقوه و حتی بالفعل به عنوان یک عامل قدرت در سیاست خارجی این کشور عمل می کند و در حقیقت جاده ابریشم منسوب به چین خواهد بود و حتی ممکن است بتواند محدودیت هایی را برای برخی کشورها جهت استفاده از این جاده فراهم کند.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع