تبلیغات


نظام جمهوری اسلامی، قدرتی بالنده در چهل سالگی استقرار

 چهلمین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف میل بدخواهان نظام در حالی آغاز می شود که تحت منویات رهبری نظام و همراهی مردم، همچون قدرتی بالنده در جهان می درخشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 39 سال از 12 فروردین سال 58 می گذرد و امروز در آغاز چهارمین دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم؛ انقلابی که برای تحقق آن و استقرار نظام جمهوری اسلامی تلاش های بسیاری شده و خون های زیادی برای آبیاری این درخت تنومند ریخته شده است.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع