تبلیغات


امیراحمدیان در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا: بستر نقش آفرینی موثر ایران در جاده ابریشم فراهم است

 کارشناس روابط خارجی ، بستر نقش آفرینی موثر ایران در جاده ابریشم را فراهم دانست و گفت: سیاست ایران باید در راستای جلب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در داخل و سرمایه گذاری های منتج به ایجاد زیرساخت ها باشد تا به ایفای نقش بپردازد.

بهرام امیراحمدیان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: اگر اجلاس آتی 'راه ابریشم' ادامه همان ابتکار 'یک کمربند، یک راه' باشد، در مقابل هر نوع تبلیغات، ممانعت و یا محدودیت هایی که آمریکا و متحدانش بخواهند در عرصه اقیانوس در رابطه با تجارت چین با ماورای بحار(دریاها)، واردات انرژی و مواد خام و صادرات کالاهای چینی به جهان ایجاد کنند، چین در نظر دارد که از طریق همان جاده ابریشم کهن و باستانی بتواند ارتباط خود را با آسیا و اروپا از این طریق ادامه دهد.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع