تبلیغات


دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین: مسوولان 'حمایت از کالای ایرانی' را از خانواده خود شروع کنند

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، مخاطب بیانات رهبری در نامگذاری امسال به عنوان سال 'حمایت از کالای ایرانی' را مردم و مسوولان دانست و گفت: مسوولان باید حمایت از کالای ایرانی را از درون خانواده های خود شروع کنند.

سیدابوالقاسم رئوفیان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه احزاب ایرنا در خصوص شعار امسال - حمایت از کالای ایرانی - و راهکارهای تحقق آن اظهار داشت: شعار امسال، از دل مردم برخاسته و امید در جامعه برای برداشتن قدم موثری در قطع وابستگی ها با توجه به قابلیت ها و توانمندی های درونی، را زنده کرده است.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع