تبلیغات


ترقی: استفاده ازکالای ایرانی نیازمند فرهنگ سازی است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه هنوزاستفاده از کالای ایرانی به عنوان یک ارزش و تعصب تلقی نشده، گفت: استفاده از کالای ایرانی نیازمند کارفرهنگی درجامعه است.

حمیدرضا ترقی در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب ایرنا درباره شعار امسال - حمایت از کالای ایرانی - اظهار داشت: در سال 91، قانون حمایت از تولید داخل در مجلس تصویب و تاکید شد که همه دستگاه ها از ظرفیت ها و امکانات داخلی استفاده کنند؛ در بند 3 آن حتی نسبت به جلوگیری از خرید کالاهای مشابه خارجی تاکید شده بود. متاسفانه اجرای این قانون را به طور کامل و دقیق هنوز شاهد نیستیم و یقینا نیازمند اجرای دقیق آن در این چند سال بودیم.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع